Prosperity Community

Great Business bomen planten

Bomen

Meewerken aan armoede vermindering in de wereld door de lokale bevolking bomen te laten planten. Meewerken aan betere levensomstandigheden. Meewerken aan CO2 reductie in de atmosfeer. Meewerken aan ecologisch bewustzijn. Meewerken aan biodiversiteit.

Great Business werkt samen met Eden Reforestation Projects, Veritree en ARC. De primaire focus van Prosperity Community ligt duurzaam op het reduceren van armoede. De locaties waar wij actief zijn behoren tot de armste in de wereld, zijn sterk ontbost en tegelijkertijd de rijkste qua natuur. Prosperity Community betekent banen, welvaart en dus ook nieuw oerwoud en biodiversiteit.

Voor 1 euro worden al 3 bomen geplant, en ontvangt de lokale bevolking een dagloon van 10 dollar, wat ver boven het bedrag is wat ze anders zouden kunnen verdienen. Zo gaat men met schep en gieter in plaats van aansteker en zaag naar het bos.

De Prosperity Community is een groeiende groep van inmiddels bijna 100 maatschappelijk betrokken bedrijven die zich gezamenlijk ten doel stellen om bij te dragen aan:

 • - een menswaardig bestaan voor de lokale bevolking die herbebossen in de landen waar Eden Reforestation Projects, Veritree en ARC actief zijn
 • - het versterken van bossen en de biodiversiteit
 • - reductie van CO2 in de atmosfeer (en/of compensatie van eigen uitstoot in transitie naar CO2 neutraal)

De Prosperity Community focust aandacht, zichtbaarheid, bewustzijn en actie om deze doelen te realiseren. De leden van de Prosperity Community ondersteunen het werk van Eden Reforestation Projects, Veritree en ARC financieel en komen minimaal drie keer per jaar samen om kennis en ervaring te delen.

De Prosperity Community informeert haar leden meerdere keren per jaar over recente ontwikkelingen van de projecten.

Meedoen? Stuur een berichtje naar prosperitycommunity@greatbusiness.nl

Enkele feiten

 • 1. De mensheid heeft in haar bestaan ca. 50% van alle bomen gekapt of verbrand, ofwel 3000 miljard bomen. We leven dus eigenlijk met 1 long.
 • 2. Sinds de industriële revolutie is het maximale gehalte van CO2 in de atmosfeer toegenomen van 0,028% naar 0,042% (420 parts per million of ppm), een toename van 50%!
 • 3. Omdat CO2 een broeikasgas is, warmt de aarde op een onnatuurlijke manier te snel op, wat niet meer kan worden gecompenseerd door de natuurlijke ecosystemen op aarde (bossen, zee, plankton, planten).
 • 4. Deze toename komt door het verbranden van fossiele brandstoffen* en het kappen en verbranden van bossen (om land vrij te maken voor het houden van biefstuk of het planten van palmolie of soja)
  * Dagelijks straalt de zon 6000 keer meer energie op aarde dan de mensen gezamenlijk verbruikt. Dus waarom zouden we nog fossiele brandstoffen uit de aarde halen, als we met zon, wind, water en geothermisch kunnen leven zonder CO2 uit te stoten.
 • 5. In 2050 moet de menselijke CO2 uitstoot 0 of eigenlijk negatief (CO2 opnemen) zijn om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.
 • 6. Planten van 1 boom zorgt ervoor dat jaarlijks ongeveer 10 kilo CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald. In 30 jaar komt dat neer op 300 kilo CO2.
 • 7. Planten van 3000 miljard bomen zorgt voor een opslag van 900 miljard ton CO2, bijna de 1.050 miljard ton die we als mensen moeten minderen rond 2050 volgens het rapport Drawdown.
 • 8. Bomen planten is biodiversiteit verhogen. In 2019 publiceerde het biodiversiteitspanel van de Verenigde Naties (IPBES) een rapport over Biodiversiteit. De belangrijkste conclusie is dat de natuur wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruit gaat. Binnen enkele decennia worden een miljoen soorten in hun voortbestaan bedreigd, 25% van alle soorten op aarde.
 • 9. Doel van Great Business is het planten van 10 miljoen bomen per jaar.

Voor Great Business is het planten van bomen de meest effectieve manier voor het verminderen van armoede, ontwikkeling, educatie, het herstellen van biodiversiteit en het terugbrengen van onze atmosfeer naar de stabiele situatie van de afgelopen 800.000 (!) jaar.